Top Menu

杰出学生奖名册

2013年杰出学生表扬奖

德育杰出学生表扬奖
1 张卉莹 Teoh Hui Yin F 公民总校
2 姜宣妘 Keoh Xuan Yun F 公民总校
3 梁祐玮 Leong You Wai M 公民一校
智育杰出学生表扬奖
1 黄彦庄 Ooi Yan Zhuang F 公民总校
2 黄颖璇 Ooi Ying Xuan F 公民总校
3 傅筱钧 Por Xiao Juin F 公民二校
体育杰出学生表扬奖
1 陈晴燕 Jennifer Ting Ching Yen F 公民二校
2 李慈慧 Lee Ci Hui F 公民总校
3 陈佳淇 Tan Chia Chyi F 公民总校
群育杰出学生表扬奖
1 车宣雯 Chey Shuan Moon F 公民一校
美育杰出学生表扬奖
1 陈嘉宽 Nicholas Tan Jia Kuan M 公民总校
2 林欣恺 Lim Xin Kai F 公民二校
3 谢础阳 Siah Chu Yang M 公民二校

2012年杰出学生表扬奖

德育杰出学生表扬奖
1 许景婷 Khor Gim Theng F 公民总校
2 许博杨 Khor Po Yang M 公民一校
3 陈雍锦 Tan Yong Jin M 公民一校
智育杰出学生表扬奖
1 郭均珉 Koay Yun Min M 公民总校
2 甘欣洁 Kam Sin Jien F 公民一校
3 黄国燊 Ooi Guo Shen M 公民二校
体育杰出学生表扬奖
1 王凱峰 Ong Khai Feng M 公民总校
2 张俊龙 Teah Chuen Loong M 公民二校
3 蔡馨漫 Chuah Xin Man F 公民二校
群育杰出学生表扬奖
1 林欣霖 Serena Lim Xin Lin F 公民总校
2 车宣雯 Chey Shuan Moon F 公民一校
3 駱薏芸 Loh Yih Yun F 公民一校
美育杰出学生表扬奖
1 李靖泓 Lee Jing Homg F 公民总校
2 林欣恺 Lim Xin Kai F 公民二校
3 刘汉杰 Lau Han Keat M 公民二校